Många HR-ansvariga skulle tjäna på att ta bättre vara på nya tekniska möjligheter

Vad gör ett välrenommerat konsultföretag när marknaden går på högvarv och det enda som står i vägen för fortsatt tillväxt är den konstanta bristen på rätt kompetens? Kajsa Hessel är VD på Projektgaranti som erbjuder kvalificerade tjänster för bygg- och fastighetsbolag – från idéutveckling, kalkyler och budgetering till projektledning, kvalitets- och miljöcertifiering:

”Vi har ett 40-tal anställda konsulter i Stockholm och Göteborg, och de sysselsätter i sin tur ett stort antal underkonsulter. Men efterfrågan på vår typ av tjänster är enorm idag, och vi skulle kunna anställa många fler. Men inte vem som helst, vi ställer höga krav på både teknisk kompetens och personliga egenskaper. Våra medarbetare måste kunna jobba självständigt och ta ansvar ute hos uppdragsgivarna, hålla sig à jour med förändrade regelverk, hantera administrationen av sina projekt och så vidare.

Flera av våra medarbetare har varit med länge och har enorm erfarenhet, och under senare år har vi lyckats hitta många duktiga yngre killar och tjejer. Men vi behöver fylla på våra led där emellan, i åldersspannet 40-55 ungefär.” Många kämpar om exakt samma talanger

Sökandet efter lämpliga kandidater pågår ständigt, framför allt via olika rekryteringsföretag och genom informellt nätverkande i branschen. Även vår hemsida fokuserar mycket på det. Medarbetare som lyckas spåra upp lämpliga kandidater belönas även ekonomiskt med olika former av bonusar. Men många, inte minst byggentreprenör och fastighetsbolag, kämpar om exakt samma talanger så det är inte helt lätt att nå ut till rätt personer på rätt sätt.

”Våren 2015 fick vi besök av en säljare som berättade om ABM, kontobaserad marknadsföring, berättar Kajsa Hessel. ”I vårt fall hade vi redan så många uppdrag vi kunde hantera, men vi insåg snabbt att man skulle kunna använda samma metod för att profilera oss som arbetsgivare. Vi hade redan ett gott renommé i branschen, men kunde behöva påminna tänkbara kandidater om att vi finns till. Och lyfta fram det som gör det så intressant och trivsamt att jobba här.”

Sex intressanta kandidater
Tillsammans med Freya News-teamet tog Kajsa Hessel fram ett par redaktionella artiklar som på olika sätt kunde vara av intresse för de individer man sökte. Artiklarna lades upp på företagets egen hemsida. Målgruppen leddes sedan dit via redaktionella annonser som med teknikens hjälp enbart exponerades för personer inom ett hanterligt antal företag i branschen – detta oavsett vilka medier de besökte på nätet. ”Ett helt nytt sätt att kommunicera med framtida medarbetare”

”Första försöket gav inte något större genomslag. Men när vi bytte ut några av de valda målföretagen och ändrade utformningen av de redaktionella annonserna tog det bättre fart”, säger Kajsa Hessel. ”Vi betraktar detta lite som en förstudie, men vi märker skillnaden – vårt Göteborgskontor fick på kort tid in sex intressanta kandidater. Och har mer eller mindre rekryteringsstopp för att kunna fokusera helt på de nya medarbetarna – det har sällan eller aldrig hänt tidigare. Och det rekryteringsföretag vi använder berättar om kandidater som spontant nämner att de har läst om Projektgaranti i media under senare tid. Så det verkar fungera, och vi diskuterar nu en fortsättning under 2016.

”Såvitt jag vet är det här ett helt nytt sätt att kommunicera med framtida medarbetare, men jag är övertygad om att det kommer att bli vanligare när de HR-ansvariga på olika företag upptäcker det. Många jobbar väldigt traditionellt idag, och skulle verkligen tjäna på att ta vara på de nya tekniska möjligheterna att nå ut.”

What to read next

VIDEO: Account-based Marketing

Read next: VIDEO: Account-based Marketing