När världen består av fem möjliga kunder

Under 2014 köptes ”classified” annonser för svindlande 92 miljarder dollar – allt enligt analysföretaget AIM Group. Sådana, nästan ofattbart stora penningflöden attraherar tyvärr även oseriösa lycksökare och rena bedragare av olika slag.

Redan 2002 startade några svenska IT-pionjärer därför Besedo, ett företag med fokus på att hjälpa företag som Blocket och eBay att hålla rent och skapa förutsättningar för enkla, effektiva och ärliga relationer mellan säljare och köpare.

Stoppar miljoner bedragare varje år

 ”Vårt arbete går ut på att ge användarna ökad trygghet, och en positiv upplevelse. En hög kvalitet, helt enkelt. Vi granskar nu omkring 200 miljoner radannonser mm per år, och har lyckats stoppa tiotals miljoner felaktiga annonser varje år. Av dessa är uppskattningsvis 1-2 miljoner rena bedrägeriförsök”, berättar Andreas Bergman, företagets CMO. Allt det här kräver naturligtvis både mänskliga resurser och smarta processer och system.”

Idag har Bededo omkring 600 medarbetare i sex länder som bevakar mediesajter globalt på ett 20-tal olika språk. Ett resultat av den snabba volymökningen är en långtgående internationalisering och konsolidering av de entreprenörsdrivna startups som dök upp från ingenstans i samband med IT-boomen. Idag är världsmarknaden uppdelad mellan ett halvt dussin stora mediehus, från Schibsted-koncernen till internationella bjässar som eBay och Craigs List. Andreas Bergman igen:

”Vår verksamhet berör i högsta grad kundernas varumärken, så vi måste utveckla starka relationer med den högsta ledningen. Men de dagliga besluten fattas oftast av beställare i de lokala bolagen. Det här gör att vi inte har någon större nytta av traditionell reklam och PR.”

ABM helt rätt för oss

Hittills har Besedo framför allt investerat i personlig försäljning och aktivt utnyttjande av den s.k mun till mun-metoden inom respektive företagsgrupp. Nu har man även fått upp ögonen för account-based marketing: ”Med många potentiella kunder inom ett begränsat antal målföretag känns det som att ABM borde rimligen vara precis rätt för oss. Vi har just påbörjat ett pilotprojekt med IP-styrd ABM, så det är för tidigt att dra några definitiva slutsatser om resultaten, men det är ett högintressant projekt för oss just nu. Det ska bli särskilt intressant att se hur vi lyckas ta vara på intresset för det upplagda innehållet, så att säljarna kan lägga en större del av sin tid på köpmogna prospects”, avslutar Andreas Bergman.

 

Download: The complete guide to Account-Based Marketing