Relevans för mottagaren – det måste alltid börja där!

Utvecklingen av nya digitala tekniker och kanaler för kommunikation och relationsbyggande rusar, och vi människor tillbringar en allt större del av våra liv på nätet. Såväl hemma som på jobbet, och nästan oavsett vilka arbetsuppgifter vi har. En person som under många år har följt den här utvecklingen på nära håll, men nu har fått en hälsosam distans till fenomenet, är Magnus Höij, tidigare chefredaktör på Internetworld.

Hej Magnus. Du har nyligen lämnat journalistiken och redaktörsstolen för en helt annan typ av jobb. Många av dina gamla läsare undrar säkert vart du har tagit vägen…
För några månader sedan blev jag erbjuden att som vd ta över rodret för Svenska Teknik- och Designföretagen. Det är en arbetsgivareorganisation för omkring 750 arkitekt- och teknikkonsultföretag inom bygg- och industrisektorn med drygt 30 000 anställda.

Det kan man kalla tvära kast. Vilka erfarenheter från den digitala världen kan du bygga vidare på där?Jag är visserligen ingenjör men mitt fokus på Internetworld var aldrig på tekniken, utan hur den applicerades i verkliga, affärsmässiga och andra mänskliga sammanhang. Vi ville också belysa framväxten av nya digitala marknadsplatser och ett nytt digitalt samhälle.

Det är en verklighet som även våra STD-medlemmar måste anpassa sig till. Vi jobbar aktivt för att dessa företag ska ligga i framkant när det gäller den digitala utvecklingen,

och mitt fokus är fortfarande på hur tekniken kan användas. Därför vill jag gärna lyfta fram vikten av att ha tydliga mål för man vad vill uppnå med tekniken, och värdet av ett för mottagaren relevant och värdefullt innehåll.

”Relevant innehåll”… kan du utveckla det?
Som redaktör för Internetworld måste jag hela tiden utgå från vad våra läsare, till exempel marknadschefer och affärsutvecklare med intresse för webben, ville veta mer om. Och om sådant som vi bedömde skulle kunna vara av värde för dem i sin verksamhet.   

En förutsättning för att utveckla ett sådant innehåll är att ständigt hålla sig à jour med hur andra människor tänker och känner.  

Vad kan arkitekter och byggare lära av IT-branschen?
Många arkitekt- och byggföretag kan säkert hämta både inspiration och idéer från den digitala världen. Vikten av att hålla ett högt tempo och ständigt pröva nya vägar. Sociala medier utgör i sig en utmaning mot gamla sätt att kommunicera och mot etablerade hierarkier. Och precis som andra företag måste de förhålla sig till alla nya möjligheter inom digital marknadsföring.

Omvänt skulle många i IT-världen behöva tänka lite bredare och lite mer långsiktigt, arkitekter och byggare skapar också nya förutsättningar för hur vi ska leva och arbeta – även om 10, 20 eller 50 år. Kanske skulle vi behöva lite mer av det perspektivet även i våra digitala företags- och samhällsbyggen.

Men jag ser också stora möjligheter att ta vara på den digitala tekniken i vår egen utveckling som organisation, och i vår kommunikation med medlemsföretagen och andra intressenter. Från Big Data och analys till market automation och ABM.

Men, än en gång: det handlar inte i första hand om teknik, utan om att ha något för mottagaren relevant och intressant att berätta. Och om att göra det på ett sätt så att rätt människor vill lyssna.

Download: 5 Anledningar till varför ABM inte fungerar [GUIDE]

What to read next

VIDEO: Account-based Marketing

Read next: VIDEO: Account-based Marketing