Tempoväxling, B2B

Den riktigt stora skillnaden för dagens sälj- och marknadschefer jämfört med tidigare är snabbheten. Begrepp som online-strategi är i stort sett onödiga eftersom all verksamhet, all strategi nu drivs av vad som sker på nätet. Det är ett skifte som är här för att stanna.

Denna tempoväxling är inte bara digital – den måste genomsyra allt vad vi gör: Mer frekvent agerande i sociala medier; mer levande landningssidor; mer frekventa kampanjer eller ännu hellre kontinuerlig närvaro; kanske flera seminarier i stället för den traditionellt årliga; tätare personlig kontakt. Tricket är att se vart du är på väg med din marknadsföring och anpassa din marknadsmix med balanserad avvägning mellan offline- och onlineaktivitet.

De människor vi vill påverka tar kontinuerligt till sig ny information och utvecklar köpmotiv och preferenser i ständigt samspel med andra. Därför måste vi kommunicera med våra målgrupper mycket oftare. Hålla örat tätare mot marken, så att vi förstår vilka utmaningar och ”smärtor” som är viktigast för dem just nu.

Som sälj- eller marknadsansvarig i en liten organisation innebär det kanske att du själv måste vara något av en tusenkonstnär, och dessutom knyta till dig fler människor med specialistkompetens av olika slag.

Det samma gäller i hög grad även i större företag, men här är den riktigt stora utmaningen att få med sig hela organisationen i den nödvändiga omställningen. Företagets högsta ledning måste förstå att det är en verksamhetskritisk fråga, och styra mål, mandat och resurser åt rätt håll.

Att CMO och CIO måste gå hand i hand är idag en självklarhet för de flesta. Ju mer sömlös koordinering, desto bättre. Och den som ansvarar för marknadsföring måste idag vara minst lika ”agil” som IT-utvecklarna. För mig som marknadschef inom ett IT-företag är det kanske extra tydligt, men det gäller givetvis alla som vill överleva i vår nya digitala verklighet.

Vilka krav ska vi då ställa på de nya marknadsförarna? På vilka grunder ska vi rekrytera dem som ska göra jobbet? Eftersom verkligheten förändras så snabbt får man inte stirra sig blint på formella kvalifikationer. Själv utgår jag framför allt från deras faktiska beteende och uppvisade attityder.

Om de inte redan är starkt närvarande på nätet lever de förmodligen kvar i en äldre, analog värld. Och om de inte redan har varit hungriga på att lära sig använda de nya redskapen kommer de nog inte klara tempoväxlingarna  i framtiden heller.

Hanna Nätt-Falkäng
Marknadsdirektör, iStone

Hanna Nätt-Falkäng har 15 års erfarenhet som marknadsförare och digital strateg. Hon har arbetat inom flera e-handel och B2B-företag som Adlibris, Avis, Visma och iStone.

What to read next

VIDEO: Account-based Marketing

Read next: VIDEO: Account-based Marketing